Alla helgons dag ska absolut inte förväxlas med den från de brittiska öarna och USA mer nyimporterade högtiden Halloween. Dessa två högtider har inte mer gemensamt med varann annat än att båda infaller med kort mellanrum på senhösten. Båda helgerna passar däremot utmärkt för maskerader.
Alla helgons dag är en sorts uppsamlingsdag för den kristna kyrkan, där man på något sätt har samlat ihop alla martyrer och helgon och gett dem alla en gemensam dag under kyrkoåret som man firar till deras minne och ära. I vår moderna och mer sekulära tid har denna tradition förändrats till att istället omfatta minnet av alla nära och kära som inte längre finns ibland oss. Av den anledningen brukar alla Sveriges kyrkogårdar lysas upp av tusen och åter tusen brinnande ljus under Alla helgons dag. Nutidens Alla helgons dag handlar nämligen om att tända ett levande ljus på graven där en vän, familjemedlem eller släkting vilar. Själva högtiden infaller oftast lördagen vecka 44.

Eftersom Alla helgons dag infaller just på en lördag så är ett hett tips att ställa till med maskerad, om ni ändå är ett kompisgäng som samlas just den kvällen. Låt fantasin flöda fritt vad gäller era maskeradkläder eller bestäm på förväg ett tema som ni tycker passar bra just denna kväll.

Tänd ett ljus
Sedvänjan att tända ljus på gravarna har faktiskt inte en särskilt lång historia i vårt land. Det var först under 1940-talet som denna sed landade hos oss i och med att den följde med italienska invandrare som kom hit och på så sätt gav oss en innerligare relation till de döda.

Den tidiga kyrkan utsattes för en närmast ofattbar förföljelse där de troende bokstavligen riskerade sina liv för den tro de hade. Eftersom antalet martyrer, kristna som dödades av religiösa skäl, hela tiden växte ville kyrkan ursprungligen uppmärksamma dessa genom att ge varje martyr, eller helgon som de också kallades, sin alldeles egen dag. Det visade sig emellertid ganska snabbt att årets dagar inte på långt när räckte till för denna ständigt växande skara. När de stora ”kändishelgonen” fått varsin dag införde man därför en ”alla (övriga) helgons dag” som så att säga blev ett slags uppsamlings-heat för ”alla de andra”.

Alla själars dag

En så kallad requiem-mässa – en mässa till minnet av de döda – infördes av den katolska kyrkan på 1000-talet, vilken firades den 2 november. Denna dag kom att gå under namnet Alla själars dag. Dock fick Alla själars dag stryka på foten i de länder där Luthers nydanande tankar fick fäste i samband med reformationen. Det var här – i brytningen mellan katolicism och protestantism – som firandet av de dödas minne flyttades till den 2 november som därigenom fick namnet Allhelgonadagen.

Inom de ortodoxa kyrkorna har man dock hållit fast vid traditionen att förlägga firandet till den första söndagen efter pingst. Även katolska kyrkans historia har innehållit firandet till minne av de döda på vårkanten. Numera sker detta på senhösten även hos katolikerna.

Ljus i mörkret

I Sverige är kyrkan mycket noga med att på olika sätt markera betydelsen av denna dag hos kyrkobesökarna. Förutom själva ljuständningen på gravarna brukar många kyrkor hålla öppet med stillsam musik och fika. Det är ofta en mycket mäktig känsla att besöka en kyrkogård på Alla helgons dag – särskilt på kvällen – när alla brinnande ljus bryter mörkrets grepp och lyser upp den sena höstkvällen.

Låt denna högtidliga stämning få färga av sig på er maskerad. Vitt och svart är perfekta motsatser som även passar bra i valet av maskeradkläder.

Kommentar